VII ANDAINA DE MOREIRAS - 2019

Prezo inscrición

Prazo de inscrición

Lugares de inscrición

  1. REDONET
  2. CASA DA CULTURA DE MOREIRAS
  3. BANCO SABADELL
  4. CONCELLO DE TOÉN


1.-No caso de que a inscrición se leve a cabo en REDONET e recomendable facilitar todos os datos solicitados no formulario disposto a tal fin, por a túa seguridade, a dos demáis participantes e para facilitar o noso traballo. En caso de non facelo a inscrición poderá ser considerada nula a todos os efectos.

2.- O mesmo que no punto anterior, ainda que neste caso os responsables da Asociación de Veciños e da Comunidade de Montes, que son os que recollen as inscricións, xa recalcan a importancia de que se faciliten os datos solicitados.

3.-Neste caso é necesario cumplimentar o formulario disposto na web. En caso de non recibir os datos solicitados a inscrición non será válida.

4.-O mesmo que nos puntos un e dous.